~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Lär dig mer om solcellspaneler här i vår kunskapsbank

Allmänt, Ekonomi

Vad kommer elpriset i Sverige vara nästa år och i framtiden?

Elprisprognoser är svåra att göra i en osäker omvärld. Det man med säkerhet vet är att världen blir mer och ...

Läs mer

Allmänt

Är solcellsmarknaden i Sverige mättad?

Man räknar med att det på villor i Sverige kommer installeras ca 50 000 solcellsanläggningar årligen närmsta 20 åren. Utöver ...

Läs mer

Allmänt

Hur många solcellsföretag finns det i Svergie?

År 2023 var det över 1000 bolag som ansökte om Grönt Avdrag. Detta kan vara bolag som endast installerar någon ...

Läs mer

Ekonomi

Vilket är det bästa sättet att finansiera investeringen?

Årliga avkastningen på solceller är idag mellan 10-20% och batterier mellan 30-70%. Ett utökat huslån med en ränta under 10% ...

Läs mer

Installation

Måste man byta sin elmätare vid installation av solceller?

Din elmätare behöver vara fjärrstyrd och kan därför vid vissa fall vara i behov av byte. Elnätsbolagen är i skede ...

Läs mer

Installation

Hur länge tar det från order till färdig installation?

Ledtider förändras beroende på utbud och efterfrågan. Ledtider kan variera från 1 vecka till 1 år. En normal och rimlig ...

Läs mer

Installation, Allmänt

Måste man vara elektriker för att installera solceller?

Arbetar man med att koppla ihop solpaneler eller växelriktare måste man arbeta i ett företag som är auktoriserat och har ...

Läs mer

Allmänt

Hur vet man om bolaget är auktoriserat?

Inom solcellsinstallationer så är det viktiga att bolaget är auktoriserat hos elsäkerhetsverket. Detta kan du kolla upp genom att söka ...

Läs mer

Allmänt

Vad är certifierade montörer?

Certifieringar är något man kan göra inom olika organisationer eller internt. Även olika säkerhetsutbildningar och behörigheter gällande truckkörning, ställningsutbildning etc ...

Läs mer

Allmänt

Hur jobbar man med arbetsmiljö vid en solcellsinstallation?

Man arbetar ofta på hög höjd tillsammans med elarbete, detta är förenat med risk vilket innebär extra försiktighetsåtgärder och tydliga ...

Läs mer