~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur länge tar det från order till färdig installation?

Ledtider förändras beroende på utbud och efterfrågan. Ledtider kan variera från 1 vecka till 1 år. En normal och rimlig ledtid är 2-4 månader. Det som är viktigt att förstå är att installationen är ofta uppdelad i 2 omgångar där installatörer av solceller kommer ut vid ett tillfälle och elektriker för inkoppling av växelriktare och batterier vid ett senare tillfälle. Där efter ska elnätsägaren godkänna anläggningen efter installationsbolagets färdiganmälan. Detta godkännande kan ibland ske digitalt genom en kontroll av anläggningens egenkontroller alternativt efter ett besök av elnätsägaren där de byter elmätaren vid behov.