~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad kommer elpriset i Sverige vara nästa år och i framtiden?

Elprisprognoser är svåra att göra i en osäker omvärld. Det man med säkerhet vet är att världen blir mer och mer elektrifierad. Stor del av europas uppvärmning är idag gas. Denna kommer mer och mer fasas ut vilket kommer leda till större behov av el. Samtidgit sker en elektrifiering av transportsektorn.

Svensk stålindustri går från kol till vätgas i förädlingen av järnmalm samtidigt som batterifabriker byggs runt om i landet och transportfordon eldrivs. Detta kommer leda till ett fördubblat behov av el vilket från att ha varit ett konstant behov i över 40 år. Detta i samband med en renovering av vattenkraft, kärnkraft och elnät kommer leda till stora investeringar inom energisektorn.

Den höga efterfrågan i samband med stora investeringar kommer skapa en prisnivå som sätter ett spotpris på mellan 3-5kr per kWh långsiktigt.