~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur många solcellsföretag finns det i Svergie?

År 2023 var det över 1000 bolag som ansökte om Grönt Avdrag. Detta kan vara bolag som endast installerar någon laddbox eller enstaka solcellsanläggning. Om man tittar på renodlade solcellsbolag kanske siffran landar runt 500. Av dessa 500 är många nystartade under 2022 i en överhettad marknad och kommer försvinna under närmsta året. Det finns uppskattningar om att marknaden kommer fortsätta konsolideras närmsta 2-3 åren där bolag köps upp och försvinner. Runt 250-300 bolag är troligt att det kommer finnas framgent varav ett 10-tal större.