~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Är solcellsmarknaden i Sverige mättad?

Man räknar med att det på villor i Sverige kommer installeras ca 50 000 solcellsanläggningar årligen närmsta 20 åren. Utöver detta sker stora investeringar på solcellsparker, industrier, hyresfasitgherer och brf:er samt inom offentlig sektor. Utbud och efterfrågan styr hur mättad marknaden är men här sker det alltid en organisk konsolidering.