~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur jobbar man med arbetsmiljö vid en solcellsinstallation?

Man arbetar ofta på hög höjd tillsammans med elarbete, detta är förenat med risk vilket innebär extra försiktighetsåtgärder och tydliga riskbedömningar innan arbetet påbörjas.