~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur vet man om bolaget är auktoriserat?

Inom solcellsinstallationer så är det viktiga att bolaget är auktoriserat hos elsäkerhetsverket. Detta kan du kolla upp genom att söka bolagsnamnet i registret hos Elsäkerhetsverkets ”Kolla Elföretaget”.