~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vem är balansansvarig?

Detta kan variera men här finns bl.a flertalet stora elnätsbolag.