~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vem är aggregator?

Detta kan variera och är allt från bolag som enbart jobbar med mjukvaran och hårdvaran till bolag som jobbar med hela kedjan. Soolar samarbetar idag med CheckWatt.