~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad ska man tänka på vid kabeldragning?

Det är viktigt att förstå att kabeln är strömförande från solpanelerna så fort den är inkopplad i dagsljus, att ha så kort kabel som möjligt minskar effektförlusterna. En plus och minus kabel som ligger nära varandra och är skadade eller okontakterade kan skapa ljusbåge.