~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad ska jag tänka på vid installation av batterier?

Batterier behöver ligga nära din växelriktare, i regel är kablarna där mellan endast någon meter. Vid installation av batterier behöver det sitta en smartmätare, denna ska sitta vid husets första el-central vilket vanligen är ett fasadmätarskåp. Annars sitter den första centralen vid den inkommande elen.