~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad kostar solceller?

Priset på solceller varierar beroende på 5 övervägande faktorer:

1. Storlek av anläggning

Ju fler solceller ju dyrare anläggning, men ju fler solceller ju billigare anläggning per solcell. Att installera 5 eller 25 paneler är i stort sätt samma arbetskostnad eftersom det är arbetet runt om panelerna som tar tid, sådant som transport, ställningsbygge, kabeldragning etc.

2. Produkt

Generellt erbjuder de flesta bolagen liknande kvalité och livslängd på produkterna. Det som däremot skiljer åt oftast är estetiken i sådant som färg på solcell och solcellsram, nyansskillnader på celler, garantitider mm.

Vissa bolag erbjuder integrerade system, glag-glas-paneler, optimerare etc. Detta är sådant som också påverkar ett högre pris. Kvalitén på produkterna är ofta densamma vilket gör det viktigt att man beaktar om en dyrare eller billigare produkt korrelerar med avkastningen.

3. Taktyp

Vilken typ av tak du har påverkar vad för montageutrustning vi använder.

4. Statliga bidrag

Om statliga subventioner minskar eller ökar påverkar såklart priset upp eller ner.

5. Efterfrågan globalt och lokalt

Ju fler kunder som efterfrågar solceller i Sverige skapar högre priser och ju fler kunder som efterfrågar solceller globalt påverkar priset från tillverkare och sin tur priset till slutkund i Sverige.

Riktpriser på en medelstor anläggning: