~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad kan jag tjäna på solcellsbatterier?

Avkastning på batterier kan ske genom olika användningsområden.

 1. Elprisarbitage:
  Optimera köpt och såld el baserat på kommande dygns timpriser
 2. Egenanvändning:
  Tillgodose den lagrade solelen från batteriströmmen hemma när solcellerna inte räcker till
 3. Back-up:
  Strömförsörjning vid strömavbrott
 4. Effekttoppskapning:
  Använda lagrade elen när huset har högt effektbehov för att ta ned högsta effekttoppen varje månad och minska tariffkostnaden för effektavgift
 5. Balanstjänster:
  Använda batteriet i beredskap till Svenska kraftnät