~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad innebär det för elarbete vid en installation?

En installation är uppbyggd i två etapper, ena etappen kallas DC-installation. Detta handlar om montering av montageutrustning, solpaneler och kabeldragning med en plus- och minuskabel från den första och sista solpanelen ned till växelriktare. Generellt kan man koppla max 1000 volt per kabelslinga vilket styr antal kabelslingor som behöver dras ned till växelriktaren. Panelerna mellan den första och sista panelen kopplas ihop med varandra i en likströmskedja.

Andra etappen kallas AC-installation och handlar om att koppla in växelriktaren till husets laster. Batterier kopplas oftast i andra etappen men är endast inkopplade på likströmssidan. Ska batterier kompletteras i efterhand så behöver alltid en smartmätare kopplas vilket är ett ingrepp i den inkommande elen.