~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad händer om min anläggning inte producerar som utlovat?

Det är många individuella aspekter att ta hänsyn till vid en produktionsberäkning av en anläggning, två liknade anläggningar hos grannar kan producera helt olika beroende på hur skuggfaktorer, lutning, riktning påverkar anläggningen. Produktionsberäkning är svår att göra exakt och kan ändras från år till år beroende på väder. Om produktionen differerar mycket negativt utifrån beräkning så är det alltid bra att göra en kontrollering av anläggningen för att se om anläggningen är defekt eller om beräkning är gjord för optimistisk.