~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad händer om elnätsbolaget säger nej till överskott?

Ditt elnätsbolag säger sällan nej till att du ska få producera det överskott om vad din huvudsäkring har kapacitet för, om detta skulle vara fallet så står de oftast för den kostnaden av förstärkning av elnät som krävs eftersom du redan betalar för en huvudsäkring som egentligen ska tåla den effekten. Detta kan däremot ta tid och under denna period kan de ge medgivande att du endast får producera solel för egenanvändning och begränsa överskottet till 0 via en smartmätare. Om du däremot ska utöka huvudsäkringen kan elnätsbolaget i vissa fall begära en extra avgift för förstärkning av elnät.