~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad händer med garantin om bolaget inte finns?

Dessa kan bli svåra att lösa garantiärende om bolaget inte finns, du kan alltid prata med tillverkaren men detta kan vara en svåråtkomlig kommunikation som slutkund.