~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad är Tier1?

Inom solindustrin refererar Tier1 till en ranking som skapats av Bloomberg New Energy Finance Corporation som klassificerar solpanelstillverkare baserat på kredtivärdighet. Det innebär att de bedöms på deras finansiella stabilitet och sannolikheten att de kommer att finnas kvar på lång sikt, vilket är viktigt för garantier och service över solpanelernas livslängd. Tier 1-tillverkare är de som anses vara de mest kreditvärdiga och pålitliga, och de måste ha tillverkat solpaneler under minst 5 år och ha producerat en betydande mängd paneler för att vara självfinansierande.