~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad är en växelriktare?

Växelriktare är det som omvandlar solcellernas likström till växelström och sluter solcellernas likström från en sida och kopplas mot husets växelström i andra sidan.