~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad är en smartmätare?

En smartmätare är en modul du kopplar mellan husets laster och växelriktare för att känna av förbrukningen i huset och på så sätt kunna balansera och effektivisera användningen av batterier. Den har utöver den genomgående elkabeln en RS-485 kopplad mellan sig och växelriktare.