~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad är bidraget ”Gröna avdraget” för solceller och batterier 2024?

Beslutet om kommande års skattereduktion sker ofta i December strax innan det beslutas för kommande Januari. Troligen är att avdraget på batterier och laddbox minskas och jämnställs med solceller framgent. Detta avdrag är idag 20% på 97% av totala ordervärdet med ett maxtak på 50 000kr per fastighetsägare.