~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad är balanstjänster, frekvensreglering och Checkwatt?

Det finns olika typer av balanstjänster för att stabilisera elnätet, den tjänst som vi jobbar med främst heter FCR-D upp & FCR-D ned. Detta är en beredskapstjänst som har i uppgift att upprätthålla 50hz i frekvens på elnätet.

Detta genom att ansluta många hembatterier till en aggregator som i sin tur är ansluten till en balansansvarig som gör upphandling mot Svenska Kraftnät. Upphandlingen sker dygnsvis eftersom elproduktionen i Sverige planeras på dygnsbasis. Vid vissa tillfällen kan förändringar i vilket kraftslag som används göra att frekvensen tillfälligt tappar effekt eller har för hög effekt då planeras i detta fall hembatterier in som en uppbackning för att upprätthålla de viktiga 50hz som behöver finns för ett fungerande elnät och samhällsfunktion. Batteriet hålls genom denna tjänst automatiskt uppladdat till drygt hälften av sin kapacitet för att både kunna skicka ut och ta emot el.