~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Vad är AC och DC?

AC står för Alternating Current vilket betyder växelström

DC står för Direct Current vilket betyder likström.