~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Tjänar man bra på att ha batterier för att lagra energi?

I dagsläget får man 60 öre per kWh solel man säljer ut på elnätet, tanken med denna subvention är att den ska täcka upp för överföringskostnaderna när man köper tillbaka elen. Detta gör att ett batteri för energioptimering blir väldigt olönsamt. Troligt är att denna subvention försvinner i framtiden vilket skapar incitament för att lagra solenergin för egenanvändning.