~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Täcker solceller upp hela min årsförbrukning?

Solceller ska liksom bergvärme eller luftvärme ses som ett komplement och täcker i regel inte upp för hela din årsförbrukning, om detta skulle vara fallet så är det troligt att du ändå kommer behöva sälja viss del av elen för att sedan köpa tillbaka den när du har ett underskott av el.