~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Solceller producerar ju mest el när man minst behöver den?

Det stämmer att all solel man producerar inte används. En villa i Sverige förbrukar i snitt 20 000kWh och en solcellsanläggning på en villa i Sverige producerar i snitt 10 000kWh.

Av dessa 10 000kWh använder man i regel 50% och resterande 50% blir ett överskott under sommarmånaderna när man har lägre förbrukning och högre solelsproduktion.

Det som är väldigt förmånligt i Sverige är att du får spotpris på all el du säljer plus 60 öre per kWh för att täcka upp elnäts och överföringskostnaderna när du sen ska köpa tillbaka din el.

Det betyder att all el du överproducerar kommer du få köpt tillbaka för ungefär samma pris.

Många tror dock att man säljer elen för ett lägre spotpris och behöver sen köpa den för ett högre, men så är ofta inte fallet. Detta eftersom elen ofta kan vara dyr när det är högtryck och sol eftersom stor del av Svergies elmix är bereonde av vind och vattenkraft.