~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Ska man vänta med investeringen till räntan blir lägre?

En lägre ränta leder troligtvis till högre efterfrågan vilket kommer öka priserna om man avvaktar med investeringen, det är därför troligt att det är mer lönsamt med en tillfälligt högre ränteutgift en en dyrare investering längre fram.