~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Ska man besikta sin solcellsanläggning?

Man kan ta in en extern besiktning för att få en objektiv tredje part, här bör man gå på ett erfaret bolag som har många års erfarenhet av olika typer av besiktningar inom byggsektorn. Nischade besiktningsbolag mot solcellsbranschen kan vara bra men också ofta vara mindre erfarna av besiktningsarbeten.