~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Ska jag investera i solceller eller på börsen?

Avkastningen på en indexfond och solceller senaste 10 åren har genererat relativt lika. Det som är skillnaden på solceller är att du har en faktisk värdeökning på fastigheten och slipper riskera ditt investerade kapital. Du kan däremot inte investera mer än vad ditt tak och huvudsäkring har kapacitet till vilket vore en nackdel i förhållande till börsen.

Om man investerar solcellerna tillsammans med batterier för balanstjänster är avkastningen över 30%, vilket är svårt att hitta med samma risk på börsen.

Skillnaden på balanstjänster och solceller är att balanstjänster är du i behov av en osäkrare extern intäkt och solceller handlar om en intern besparing som alltid kommer vara bestående.