~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Kan man vinkla solcellerna?

Det mest kostnadseffektiva sättet att vinkla solceller är att använda takets befintliga vinkel, är taket plant kan man använda sig av ballastsystem som ofta finns vinklade upp till 15 grader. Men att vinkla om solceller på ett tak som har en befintlig lutning över 5 grader är inte att möjligt.