~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Kan man koppla in växelriktaren i en undercentral?

Det går att koppla in växelriktare i undercentral förutsatt att kabeln till denna central från den första centralen (alltså centralen som är efter husets inkommande el) är dimensionerad för att klara av belastningen från solcellsproduktionen. Upp till 10kw behöver det finnas en 2,5 kvadrats kabel och till 17kw en 6 kvadrats kabel. Att föredra är dock alltid att koppla in sig så nära den inkommande elen som möjligt, särskilt om det ska installeras batterier. Detta för att smartmätaren som behövs vid en batteriinstallation alltid måste sitta innan husets laster för att kunna kommunicera till växelriktaren och batterier hur mycket el huset förbrukar.