~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur utbetalas pengarna för stödtjänster från FCR-D?

Balansansvarig tar en andel, denna andel skiljer sig beroende på vilket bolag som vinner budgivningen, vissa bolag tar 5-10% medans andra kan ta över 50%. Aggregator och servicepartner tar ofta en mindre andel 5-10% tillsammans och resterande hamnar hos slutkund.