~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur ser utbetalningsstrukturen ut och måste jag använda mig av ett installationsbolag för balanstjänster?

Det finns ett tiotal balansansvariga i dagsläget som utför dygnsbudgivningen, de lägsta buden här styr vad ersättningen för kommande dygn kommer bli. Dessa balansansvariga har ett upplägg med aggregator som sköter distribution av hårdvara och mjukvara samt utbetalningar till slutkund. Slutkund har avtal med servicepartner och behöriga installationsbolaget som ansvarar för all service och kundkommunikation.