~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur monteras solpanelerna?

En solpanel sitter vanligtvis fastspänd med två underliggande skenor som sedan är fixerade vid taket med olika infästningstyper beroende på taktyp. En solpanel sitter monterad med fyra klämmor fixerade med panelen intill.