~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur många kvadratmeter är en solcellsanläggning?

En solpanel är ca 2m², en snittanläggning är ca 25-30 paneler vilket motsvarar 50-60m².