~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur länge kommer man tjäna pengar på balanstjänster?

FCR-D är något som främst funnits genom vattenkraften. Först senare år har man börjat använda sig av hem och industribatterier för att stötta elnäten mer lokalt. Elproduktionen väntas fördubblas närmsta 15 åren efter att varit beständig i över 40 års tid. Detta med stor andel väderberoende energikällor samtidigt som effektuttaget på elnätet blir mer volatilt. Kommande år har man budgeterat 1000 miljarder i utbyggnad av svenska elnätet (transmissonsnätet) som ägs av Svenska Kraftnät. Endel i att underlätta denna transferering är att erbjuda balanstjänster. Därför ser man en kortsiktigt ökande behov för att sedan stangera ett antal år framöver innan det troligtvis går ner en aning. Om mann ser på länder som ligger längre fram med detta, däribland Australien så är detta fortfarande den största förtjänsten på batterier.