~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur länge håller solceller?

Den solcellsanläggning i Sverige man brukar kalla ”Sveriges äldsta” finns i Hufvustad och är installerad 1984. Denna anläggning genomgick en genomgående kontroll 2020 och på 36 år såg man en effektförlust på 2-3% vilket visar på att en anläggnings livslängd är minst 30 år och troligen mycket mer. Växelriktaren kan dock behöva bytas under anläggningens livslängd.