~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur kan man bäst nyttja det Gröna avdraget och vad får inkluderas i det?

Material och Arbete. Övriga kostnader som ska likställas med projektering, administration och övriga arbeten som inte har att göra med direkta installation att göra är inte avdragsgiltilga och har ett shablonvärde på 3% av totala ordervärdet.