~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Hur är mitt tak uppbyggt och hur vet jag om det behöver bytas?

Ett tak är uppbyggt olika beroende på typ, de vanligaste typerna är sadeltak, mansardtak, valmat tak, pulpettak och platt tak. Takstolar ligger monterade på bärande väggar, framförallt ytterväggar. På dessa takstolar är det oftast byggt en råspont (träpanel) med en överliggande tätskiktspapp men kan också vara byggfolie eller masonit direkt på takstol. Ovanför detta har man något som kallas ströläkt, bärläkt eller reglar beroende på taktyp. Detta för att skapa en luftspalt. På detta sitter det yttre tätskikten som vanligen är plåt, papp eller takpannor.

För att veta hur skicket på ditt tak är behöver du se hur det ser ut under. Om det är torrt under det yttre tätskiktet tyder det oftast på ett korrekt byggt tak. Ett korrekt byggt tak kan hålla bra i över 100 år. Olika taktyper har olika livslängd.