~ 20 000 kr/år sparar våra kunder

Det finns så många bolag vilket ska man välja att köpa solceller från?

Det som man bör titta på när man gör en större investering är sannolikheten att bolaget kommer finnas många år framöver för att kunna bistå eventuella garantiärenden. Produkterna och produktgarantin kan skilja sig en del från bolagen men det är främst installationsarbetet.