~ 22 000 kr/år sparar våra kunder

Är solceller bättre än luftvärme eller bergvärme?

Det ena utesluter inte det andra. Fördelen med solceller är att man tillsätter elen direkt i befintliga faser och behöver inte förändra något med husets befintliga uppvärmning. Om man ska installera bergvärme eller luftvattenpump så behöver det kopplas på vattenburen uppvärmning om detta inte finns, vilket är ett större ingrepp i huset. En luftvärmepump kan däremot likställas med solceller i installation. Initiala avkastningen kan till och med vara bättre än solceller, det man får tänka på är att man får göra ett flertal byten av luftvärmepumpen under solcellernas livslängd vilket i slutändan likställer eller till och med försämrar avkastningsnivån på luftvärme jämfört med solceller. En luftvärmepump är en mindre investering men också en mindre möjlig avkastning i kronor per år.