VAD KOSTAR SOLCELLER

Det genomsnittliga priset per installerad kilowatt för en solcellsanläggning från Soolar är cirka 13 500 kronor år 2023, priset är allt som oftast lägre per installerad kw desto större solcellsanläggning. Tillsammans med skattereduktionen på 20 procent för installation av grön teknik blir avkastningen för en solcellsinstallation på 9 kW från Soolar cirka 13 procent.

Elleverantörerna betalar oftast Nord Pools spotpris för den överskottsel som säljs från solcellsanläggningen. För privatpersoner (mikroproducenter) minskar inkomstskatten med 60 öre för varje kilowattimme förnybar el som säljs på elmarknaden. 

En solcellsanläggning förväntas ha en livslängd på minst 30 år. Det betyder att en installation från Soolar, beroende på storlek, kan spara hundratusentals kronor.

Solcellsinstallation med Soolar

Installationstiden är ca 12 veckor från första kontakt.

1. Offert och avtal

  • Utifrån fastighetens behov och förutsättningar tar en personlig säljkontakt fram en offert.
  • Vid påskrivet avtal kontaktas ni av er personliga säljkontakt och informeras om kommande installationsprocess.
  • Administratör gör föranmälan till nätägaren om den kommande installationen, inkluderat anmälan för mätarbyte.

2. Platsbesök

  • Platsbesökare bokar in ett kontrollbesök inför installation. Under kontrollbesöket kontrollmäts taket och besiktigas visuellt.
  • Platsbesökaren informerar om växelriktarens placering och tillvägagångsätt för kabeldragningen.

3. Installation

  • Administratör informerar 1-2 veckor innan planerad installation och installationschef tar kontakt samma vecka som planerad installation för att bekräfta exakt tidspunkt.
  • Monteringen utförs av solcellsmontörerna under avtalad tid och tar oftast 1-2 dagar.
  • Efter montering tar elektriker kontakt för att bestämma tidspunkt för inkoppling av växelriktare. Elektrikern utför inkopplingen under bestämd tidspunkt och testkör anläggningen.

4. Slutförande

  • Solcellsanläggningen färdiganmäls till elleverantör, som ansvarar för att byta ut elmätaren till en mätare som kan mäta både elanvändning från elnätet samt levererad el till elnätet. När mätaren är utbytt är solcellsanläggningen redo för produktion.

Hur fungerar solceller

En solpanel har en relativt enkel konstruktion där kiselplattor genom positiva och negativa laddningar från solstrålning skapar likström. Likströmmen transporteras i ledning från solcellspanelerna till en växelriktare som gör om den till växelström. Den elen används i din egen fastighet och överskottet säljs till en elleverantör. Elen kan även lagras i batterier för senare användning.

De vanligaste solpanelerna är monokristallina (svarta) eller polykristallina (blå). De svarta panelerna har högre verkningsgrad och de flesta tycker även att det är en snyggare panel som smälter in bra i de flesta tak. Monopaneler är dock något dyrare än polypaneler. Vi på Soolar har valt att nästan enbart satsa på monopaneler eftersom vi vill hålla en hög nivå på våra solcellsinstallationer.

Våra leverantörer

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår