VAD KOSTAR SOLCELLER

Det genomsnittliga priset per installerad kilowatt för en solcellsanläggning från Soolar är cirka 13 500 kronor år 2023, priset är allt som oftast lägre per installerad kw desto större solcellsanläggning. Tillsammans med skattereduktionen på 20 procent för installation av grön teknik blir avkastningen för en solcellsinstallation på 9 kW från Soolar cirka 13 procent.

Elleverantörerna betalar oftast Nord Pools spotpris för den överskottsel som säljs från solcellsanläggningen. För privatpersoner (mikroproducenter) minskar inkomstskatten med 60 öre för varje kilowattimme förnybar el som säljs på elmarknaden. 

En solcellsanläggning förväntas ha en livslängd på minst 30 år. Det betyder att en installation från Soolar, beroende på storlek, kan spara hundratusentals kronor.

Solcellsinstallation med Soolar

Installationstiden är ca 12 veckor från första kontakt.

1. Offert och avtal

  • Utifrån ert behov och förutsättningar tar vi fram en offert som tydligt beskriver vad som ingår i installationen med kostnadsförslag och tidsåtgång för projektet.
  • Vid påskrivet avtal kontaktar vår projektör dig för att informera om kommande installationsprocess.

2. Platsbesök

  • Vår fälttekniker kontaktar dig för att boka ett platsbesök. Under platsbesöket kontrollmäts taket och besiktigas visuellt.
  • Fälttekniker informerar om växelriktarens placering och tillvägagångsätt för kabeldragningen.

3. Planering

  • Vi kontaktar dig 1–2 veckor före beräknad installation för att meddela om exakt installationsdatum.
  • Vår administratör gör en föranmälan till din nätägare om den kommande solcellsanläggningen, samt anmälan för mätarbyte och kommande färdiganmälan.

4. Installation

  • Monteringen utförs av vår solcellsmontörer under avtalad tid.
  • Efter montering kontaktar vår elektriker dig för att bestämma tidspunkt för inkoppling av växelriktare. Elektrikern utför inkopplingen under bestämd tidspunkt och testkör anläggningen.

5. Slutförande

  • Efter avslutad installation utför vår installationschef en slutbesiktning av anläggningen för att säkerställa installationens kvalité.
  • Solcellsanläggningen färdiganmäls till din elleverantör, som därefter ansvarar för att byta ut elmätaren till en mätare som kan mäta både elanvändning från elnätet samt levererad el till elnätet. När mätaren är utbytt är solcellsanläggningen redo för produktion.

Hur fungerar solceller

En solpanel har en relativt enkel konstruktion där kiselplattor genom positiva och negativa laddningar från solstrålning skapar likström. Likströmmen transporteras i ledning från solcellspanelerna till en växelriktare som gör om den till växelström. Den elen används i din egen fastighet och överskottet säljs till en elleverantör. Elen kan även lagras i batterier för senare användning.

De vanligaste solpanelerna är monokristallina (svarta) eller polykristallina (blå). De svarta panelerna har högre verkningsgrad och de flesta tycker även att det är en snyggare panel som smälter in bra i de flesta tak. Monopaneler är dock något dyrare än polypaneler. Vi på Soolar har valt att nästan enbart satsa på monopaneler eftersom vi vill hålla en hög nivå på våra solcellsinstallationer.

Våra samarbetspartners

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår