SOLCELLSINSTALLATION MED SOOLAR

Installationstiden är ca 8 veckor från första kontakt.

1. Offert och avtal

  • Utifrån fastighetens behov och förutsättningar tar en personlig säljkontakt fram en offert.
  • Vid påskrivet avtal kontaktas ni av er personliga säljkontakt och informeras om kommande installationsprocess.
  • Administratör gör föranmälan till nätägaren om den kommande installationen, inkluderat anmälan för mätarbyte.

2. Platsbesök

  • Platsbesökare bokar in ett kontrollbesök inför installation. Under kontrollbesöket kontrollmäts taket och besiktigas visuellt.
  • Platsbesökaren informerar om växelriktarens placering och tillvägagångsätt för kabeldragningen.

3. Installation

  • Administratör informerar 1-2 veckor innan planerad installation och installationschef tar kontakt samma vecka som planerad installation för att bekräfta exakt tidspunkt.
  • Monteringen utförs av solcellsmontörerna under avtalad tid och tar oftast 1-2 dagar.
  • Efter montering tar elektriker kontakt för att bestämma tidspunkt för inkoppling av växelriktare. Elektrikern utför inkopplingen under bestämd tidspunkt och testkör anläggningen.

4. Besiktning

  • I alla steg av installationen utför vår personal en besiktning av sitt arbete genom Soolars egenkontrollprogram. För att säkerställa kvalité i varje utförd solcellsinstallation.

5. Slutförande

  • Solcellsanläggningen färdiganmäls till elleverantör, som ansvarar för att byta ut elmätaren till en mätare som kan mäta både elanvändning från elnätet samt levererad el till elnätet. När mätaren är utbytt är solcellsanläggningen redo för produktion.

Våra leverantörer

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår